O spółdzielni

Spółdzielnia Socjalna Ecoss jest spółdzielnią socjalną osób prawnych założoną przez samorządowców z Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego. Siedziba Spółdzielni mieści się w Krobi. Obecnie działamy głównie w zakresie usług komunalnych, a w niedalekiej przyszłości będziemy realizować również zadania związane z obsługą dróg powiatowych.
Naszym zamierzeniem jest stopniowe rozszerzanie zakresu świadczonych usług o nowe propozycje zależnie od potrzeb lokalnego rynku.

Zarząd Spółdzielni:
Prezes - Jędrzej Knapp
Wiceprezes - Adrian Toporowicz
Członek Zarządu - Maciej Kaźmierczak

Członek Zarządu - Mikołaj Żak