Aktualności
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Prezesa Zarządu
2019-12-17

Spółdzielnia Socjalna ECOSS informuje, że postepowanie rekrutacyjne na stanowisko Prezesa Zarzdu Spółdzielni zostało zakończone wynikiem negatywnym.

Spółdzielnia Socjalna ECOSS informuje, że postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni zostało zakończone wynikiem negatywnym. Komisja rekrutacyjna spośród złożonych ofert nie wyłoniła kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.